Text Box:
Text Box:
Text Box: TÜRKİYE YIĞMA YAPILAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI OLUŞTURULMASI
Text Box: Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak, “Türkiye Yığma Yapı Depremsel Risk Haritası” taslağı oluşturulması amaçlanmıştır.