Text Box:
Text Box:
Text Box: KULLANILMIŞ OTO LASTİĞİ KULLANARAK SİSMİK İZOLATÖR ÜRETME PROJESİ
Text Box: AMAÇ:
Bu araştırma, kullanılmış oto lastiklerini kullanarak sismik izolatör üretmeyi hedeflemektedir. Böylece, hem çevre ve sağlık için bir tehdit oluşturan atık lastiklerin geri dönüştürülmesi, hem de deprem izolasyonu için ucuz ve hafif alternatifler amaçlanmıştır. 

Atık Lastik Yastıkları (ALY) hazırlandıktan sonra, ALY örnekleri üzerinde çeşitli dinamik ve statik testler uygulanmıştır.

Aynı deneylerde bir adet çelik plakalı elastomer yastık da test edilmiş ve sonuçlar ALY’lerin deney sonuçlarıyla karşılaştırılmış, benzerlik ve farklılıklar not edilmiştir.