Proje Tanımı

Neden Yığma Yapılar ?

Türkiye aktif fayları zengin, küçüklü büyüklü depremleri sürekli yaşayan bir ülkedir. Ülkemizin %92 'si, nüfusumuzun %95 'i deprem riski ile karşı karşıyadır. Son 58 yılda 58000 'den fazla vatandaşımız ölmüş, 122000 kişi yaralanmış ve 400000 'den fazla binamız yıkılmıştır. Son 10 yıldaki can kaybımız 18000 kişi civarında, ekonomik kaybımız ise 20 Milyar Dolar seviyelerindedir. Depremler sonucu yaşanan can ve mal kayıpları çok büyük seviyelere ulaşmaktadır.

Depremlerde yıkılan binaların çoğu yığma yapılar olup, can kayıplarının önemli bir kısmı da bu tür yapılarda gerçekleşmektedir. Yığma yapılar, genellikle fakir halkımız tarafından yapılmakta, yaptırılmakta ve az gelişmiş yada kırsal bölgelerimizde bulunmaktadırlar. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana gibi gelişmiş büyük şehirlerimizde bulunan yığma yapıların, bu şehirlerdeki toplam yapı sayısına oranları, DİE araştırmalarına göre, %40-45 ler gibi önemli seviyelere ulaşmaktadır. Türkiye genelinde rakamların daha da büyüyeceği düşünülmektedir.


Neden Oto Lastiği ?

Deprem mühendisliği ile ilgili araştırmalar çoğunlukla betonarme binalar üzerine yoğunlaşmıştır. Yığma yapılar ile ilgili olan deprem güçlendirme çalışmaları bulunmakta, fakat hem masraflı hem de üstün kabiliyet gerektiren (örneğin beton karılması , demir bağlanması , kalıplama vb.) işler içermektedir. Projede teklif edilen konu, kullanılmış atık lastikler içinde bulunan çelik hasır malzemenin deprem güçlendirme malzemesi olarak kullanılmasını amaçlamaktadır. Lastikler (ulaştırma masrafları hariç) bedavadır. Lastiklerin, inşaat sektöründe kullanılması daha önceleri Kanada'da ( Ottawa Üniversitesi ) Prof. Dr. Murat Saatçioğlu tarafından köprü ayaklarında denenmiş ve başarıyla uygulanmıştır. Köprü ayaklarında çalışan bir malzemenin, yığma yapıların güçlendirilmesinde de çalışması kuvvetle muhtemeldir.
Projenin Amacı Nedir ?

Yapılacak proje çalışmaları :

  1. Laboratuvar çalışma ve geliştirmeleri,
  2. Pilot bölge/bina uygulaması,
  3. Bilginin dağıtılması ve ulaştırılması

aşamalarını içermektedir. Projede geliştirilecek olan tekniklerin yığma konutlarda yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırılması , bu projenin en önemli aşaması ve amacıdır. Geliştirilen teknikler deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımıza layıkıyla tanıtılamaz ve ulaştırılamaz ise, proje ölü doğmuş olur ve asıl hedefine ulaşamaz.

Sonuçların vatandaşlarımıza ulaştırılması konusunda, sözlü ve yazılı basınımıza, televizyon kanallarımıza çok büyük sorumluluk düşmektedir. Grafik ağırlıklı posterlerin hazırlanması ve basımı ve bu posterlerin mahalle ve köylere ulaştırılması planlanmaktadır. Bu teknikler, ayrıca, Netcad 4.0 GIS mimarisi üzerinde çalışan Netcad/WebGIS modülü ile , proje hakkında hazırlanmış olan Çevrimiçi sitesinde, hem ülkemiz genelinde halkımız ve araştırmacıların kolay erişimi, hem de projenin uygulanmasının olası olduğu diğer ülkelerde, fikir verici olması ve bilimsel birikimlerin paylaşımı adına, yayınlanacaktır. Geliştirilecek olan güçlendirme teknikleri, yığma yapıların depremsel güvenliğini arttıracağı gibi, atık olarak çevreye bırakılan kullanılmış lastiklerin de geri dönüşümünü olanaklı kılarak, iki taraflı bir fayda sağlayacaktır.