2003 Dünya Bankası Geliştirme Programı #1451

4 Aralık 2003 -Dünya Bankası Başkanı James D. Wolfensohn, "Development Marketplace" kapsamında yaratılan 6 Milyon Dolar tutarındaki fonu kullanacak ve 27 ülkede uygulanacak, yerel gelişmeyi desteklemeyi amaçlayan, 47 yaratıcı projeyi açıkladı. Bu fon, yığma binaların, kullanılmış lastiklerle, depreme karşı güçlendirilmek üzere sarılması ve yalıtılması çalışmalarıyla Türkiye'den, tüberkülozu önlemek için eğitimli fareleri kullanmayı amaçlayan projelere ev sahipliği yapan bir çok ülkeye, nüfuslarının büyük kısmını oluşturan ve sağlık, mühendislik ve sosyal hizmetlerden yoksun kalan fakir nüfuslarına ulaşmaları konusunda olanak sağlayacaktır.

"Development Marketplace" 2003 Kazanan Projeler

Proje Özeti

Bu proje, kısa vadede, Doğu ve Batı deprem kuşaklarının kesişim noktalarında yer alan Türkiye'deki konutların çoğunluğunu oluşturan yığma yapıların kullanılmış otomobil lastikleri yardımıyla sürdürülebilir ve gerçekleştirilebilir bir şekilde depreme karşı dayanıklı hale getirilmesini amaçlamaktadır. Uzun solukta, projenin uygulama alanının Orta Doğu ülkelerini de kapsaması umulmaktadır.

Proje Hakkında Detaylı Bilgi...