Çalışma hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz.

 

*      Özet

 

*      Güçlendirilmemiş referans modeli deneyleri

 

*      Yatay şeritlerle güçlendirilmiş model deneyleri

 

*      Düşey şeritlerle güçlendirilmiş model deneyleri

 

*      Yatay ve düşey şeritlerle güçlendirilmiş model deneyleri

 

*      Sonuçlar

 

ÖZET: Bu çalışmada, kırsal yığma yapıların, elastik şeritlerle ard-germe yöntemiyle güçlendirilmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen 1:10 ölçekli sarsma tablası deneylerinin sonuçları tanıtılmış ve tartışılmıştır. Çalışmanın amacı, çeşitli konfigürasyonlarda uygulanmış elastik şeritlerle uygulanan ard-germe yönteminin etkisi ve geçerliliğini araştırmaktır. Gerçek ölçekli (1:1) uygulamada elastik şerit olarak kullanılmış otomobil lastiğinin kullanılması amaçlanmıştır. Otomobil lastiklerinin ücretsiz olarak temin edilebilmesi nedeniyle, düşük gelirli konut sahipleri tarafından uygulanabileceği düşünülmektedir. Önerilen güçlendirme yönteminin geçerliliği basitleştirilmiş bir sarsma tablasında 1:10 ölçekli maket yığma yapıların, artan ivmeler altında test edilmesi ile araştırılmıştır. Deney sonuçlarında, yatay şeritlerle yapılan güçlendirmenin dayanımı %70, düşey şeritlerle yapılan güçlendirmenin %40, ve hem yatay hem de düşey şeritlerle yapılan güçlendirmenin %110 artırdığı tespit edilmiştir. Elde edilen test sonuçları ODTU, yapı mekaniği laboratuarında gerçekleştirilen 1:1 ölçekli deneyler için incelenecek parametrelerin tespitinde ön hazırlık niteliğindedir.

 

SARSMA TABLASI ÖZELLİKLERİ

 

 

 

 

Sarsma tablası, yatayda bir yönde hareket edebilen bir platform ve buna hareketi veren basit bir elektrik motorundan oluşmaktadır. Motordaki dönme hareketi, platforma yatay hareket olarak iletilmektedir. Motorun miline bağlı olarak dönen diske eksenden kaçık olarak sabitlenen bir kol, platforma bağlanmaktadır. Kolun disk üzerinde bağlandığı yerin değiştirilmesi ile platformun strok boyu değiştirilebilmektedir.

 

1/10 ÖLÇEKLİ MODELİN BOYUTLARI